SZYBA ZESPOLONA

Podstawowym elementem okna jest (oprócz profila i okuć) szyba zespolona. W zależności od ilości połączonych szyb możemy wyróżnić:

1. szyby jednokomorowe - najczęściej obecnie stosowane, o współczynniku Ug=1.0-1.1 W/m2K, zbudowane są one z dwóch szyb typu float w tym jednej z powłoką niskoemisyjną połączone ramką dystansową, przestrzeń między szybami wypełniona jest argonem
 
2. szyby dwukomorowe - stosowane w budynkach energooszczędnych i pasywnych o współczynniku Ug= 0.5-0.8 W/m2K, zbudowane one są z trzech szyb typu float w tym dwóch z powłoką niskoemisyjną połączone dwoma ramkami dystansowymi, przestrzeń między szybami wypełniona jest argonem 

 

Poniżej budowa szyby jednokomorowej.

 
Jeżeli szukamy okien energooszczędnych to powinniśmy wybrać okna z pakietami dwukomorowymi oraz z tzw. "ciepłą ramką dystansową".
 
Szyby oceniamy na podstawie parametrów: 
1. Współczynnik Ug
2. Współczynnik Lt
3. Współczynnik G
 
Szyby zespolone mogą występować w różnych kombinacjach z szybami specjalnymi.
Do szyb tych zaliczymy:
1. Szyby dźwiękochłonne
2. Szyby bezpieczne
3. Szyby o podwyższonej odporności na włamanie
4. Szyby ornamentowe
5. Szyby hartowane
 
 
 
 

 

 

Wracaj