WSPÓŁCZYNNIK Ug SZYBY

Mówi nam o ilości energii w watach jaką tracimy przez przeszklenie. Wartość tego współczynnika wpływa na wartość współczynnika Uw całego okna.

Wracaj