SZYBA DŻWIĘKOCHŁONNA

Jeżeli mieszkamy w głośnym mieście lub przy ruchliwej drodze warto jest zainwestować w szyby dźwiękochłonne. Aby okno było bardziej dźwiękochłonne należy dobrać odpowiednie oszklenie. Współczynnikiem,który określa dźwiękochłonności szyby jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw>50db. Efekt ten można uzyskać kilkoma sposobami:
 
1. Użycie przynajmniej jednej tafli szkła o dużym ciężarze powierzchniowym (np. szkło 6 mm lub grubsze) - zasadniczo im większa jest sumaryczna grubość szkła w szybie zespolonej, tym odpowiednio lepsza izolacja akustyczna,
 
2. Zastosowaniem tafli o różnej sprężystości - wykorzystuje się tutaj właściwości tłumiące szkła klejonego (bezpiecznego),
 
3. Zróżnicowanie grubości szkła, efekt poprawy tłumienia uzyskuje się, gdy obie tafle różnią się grubością o przynajmniej 50 % (np. szkło float 4 mm + szkło float 6 mm). Można w ten sposób uzyskać poprawę tłumienia o 2-5 dB. Jest to jedna z najtańszych metod poprawy własności akustycznych szyby zespolonej,
 
4. Zastosowanie wypełnienia przestrzeni międzyszybowej gazem ciężkim.
 
Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem nie wpływa na własności akustyczne szyby. Sposób instalacji szyby nie zmienia izolacji dźwiękowej, np. w zestawie 44.4/16/4 szyba klejona (antywłamaniowa) może być zainstalowana zarówno jako zewnętrzna, jak i wewnętrzna.
 
Przykładowo dla szyby jednokomorowej o budowie 4/16Ar/4T współczynnik Rw wynosi 31db, jeżeli jedną z szyb pogróbimy to dla 6/16Ar/4 Rw=34 db, a dla 8/16Ar/4 Rw=35db
Wracaj