WSPÓŁCZYNNIK Lt

Z angielskiego light transmission opisuje stosunek ilości światła słonecznego, które zostaje przepuszczone przez szybę zespoloną, do ilości światła, które do niej dociera. Określany jako całkowita przepuszczalność światła i podawany jest w procentach. Im wyższy % przepuszczanego przez szybę światła, tym jaśniej będzie w pomieszczeniu.

Wracaj