PROFIL OKIENNY

Profil okienny inaczej zwany kształtownikiem okiennym to podstawowy element z jakiego jest wykonane okno PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu). Profile okienne można podzielić na wiele grup w zależności od kryterium podziału.
I tak możemy je podzielić ze względu na funkcje jakie pełnią w konstrukcji okiennej na:
1. Profile główne - np.ościeżnica, skrzydło, słupek stały
2. Profile dodatkowe - np. listwa przyszybowa, listwa transportowa, poszerzenia
 
Kolejny podział wynika z głębokości zabudowy, która jest powiązana z ilością komór w danym systemie :
1. Profile 68-73mm
2. Profile 82-83mm
3. Profile 90-93mm
Im większa jest głębokość profila tym więcej może mieć komór i być cieplejszym.
 
Na rynku wyróżnia się również podział ze względu na tzw. klasę profili okiennych i dzielimy je na:
1. Profile klasy A (kształtowniki, gdzie powierzchnia widoczna jest większa lub równa 2,8mm a niewidoczna jest większa lub równa 2,5mm)
2. Profile klasy B (kształtowniki, gdzie powierzchnia widoczna jest większa lub równa 2,5mm a niewidoczna jest większa lub równa 2,0mm
3. Profile klasy C - brak jest tutaj wymagań, wielkości deklaruje producent
Należy pamiętać, iż klasa profilu nie ma wpływu na wartości właściwości okien.
 
Ilość komór w profilu to kolejne kryterium podziału (ulubione dla INWESTORÓW) i wyróżniamy tutaj profile:
1.trzykomorowe - obecnie praktycznie nie sprzedawane w Polsce.
2.czterokomorowe
3.pięciokomorowe - wiodące na rynku
4.sześciokomorowe - najczęściej wykorzystywane w oknach energooszczędnych i pasywnych
Pamiętajmy jednak, że nie ilość komór jest najważniejsza tylko współczynnik przenikania ciepła Uf profila.
 
System uszczelnienia dzieli profile na:
1. Profile AD - to profil okienny, gdzie występują dwie uszczelki przylgowe- zewnętrzna i wewnętrzna.
2. Profile MD - to profil okienny, gdzie występują dwie lub trzy uszczelki przylgowe – zewnętrzna (nie zawsze), środkowa i wewnętrzna.
 

Ze względu na budowę można dokonać podziału na:

1.Profil zlicowany -ma zewnętrzne krawędzie skrzydła i ościeżnicy są względem siebie w tej samej płaszczyźnie.
2.Profil niezlicowany – zewnętrzne krawędzie skrzydła i ościeżnicy są w różnych płaszczyznach. 
3.Profil półzlicowany – zewnętrzne krawędzie skrzydła i ościeżnicy są częściowo przesunięte względem siebie, ale nie leżą w tej samej płaszczyźnie.
 
 
Poniżej kilka wybranych profili obecnych na rynku przeznaczonych do domów energooszczędnych i pasywnych.
 
 
Podsumowując kwestie profila okiennego należy głównie zwrócić uwagę na to czego oczekujemy od okien. Jeżeli mamy wybierać okna energooszczędne to takich profili szukajmy. Sama klasa profilu czy ilość komór jest mało istotna z punktu widzenia całego okna. Tylko prawidłowe połączenie wszystkich elementów okna (profil, szyba, okucie) w całość jest gwarancją zadowolenia. Bardzo dużym błędem przy wyborze okien jest też kierowanie się doświadczeniem producenta profili a nie producenta okien. Często Inwestorzy okna nazywają nazwą profila, a tak naprawdę jest to tylko jeden z elementów całego okna. W tym względzie najważniejszy jest Producent, który to wykona okna zgodnie z technologią użyczoną mu przez systemodawcę profili okiennych.
 
 
Wracaj