KLASA PROFILA OKIENNEGO

Możemy wyróżnić trzy klasy kształtowników: klasa A (ścianki widoczne o grubości co najmniej 2,8mm; ścianki niewidoczne co najmniej 2,5mm), klasa B (odpowiednio 2,5mm i 2,0mm), klasa C nie określa minimów, deklaruje je producent.

Wracaj