WSPÓŁCZYNNIK Uf RAMY

Mówi nam o ilości energii w watach jaką tracimy przez ramy okienne. Wartość tego współczynnika wpływa na wartość współczynnika Uw całego okna.

Wracaj