BŁĘDY MONTAŻOWE OKIEN

Każdy z nas chciałby uniknąć wszelkich błędów montażowych. Wymienimy te z którymi najczęściej się spotykamy:
 
1. Błędy spowodowane złym pomiarem otworu okiennego. Otwór za mały w stosunku do okna - mamy wówczas zbyt małe luzy montażowe, co może spowodować pęknięcia naroży, zawilgocenie miejsc styku okna z murem. Otwór za duży dla okna - zbyt duże luzy montażowe, niestabilność połączenia okna z murem, pod wpływem wiatru okno może się przemieszczać. Jeżeli mamy okno zbyt małe w stosunku do otworu możemy tutaj uratować sytuację poprzez zastosowanie poszerzeń systemowych. Nie zgadzajmy się na montaż okien o złych wymiarach. W instrukcji montażu PRODUCENTA zawsze podane są wymagane luzy montażowe.
 
2. Nieprawidłowe osadzenie okna w otworze, np. rama okna dotyka węgarka (zawsze musi tutaj występować luz montażowy); dociśnięcie ramy na styk z ościeżem, zakrycie lub odsłąnięcie całej powierzchni ramy. Spójrz na luzy montażowe.
 
3. Nieoczyszczenie podłoża przy wymianie okien ze starego gruzu, pyłu, tynku oraz starego materiału uszczelniającego. Jeżeli są duże ubytki w murze należy dokonać ich uzupełnienia.Zastosowanie w takich warunkach pianki PUR spowoduje brak zespolenia się jej z litym murem co w konsekwencji wywoła zawilgocenia , przedmuchy oraz pojawienie się grzybów pleśniowych. Nie pozwalaj na aplikowanie pianki na nieoczyszczone i nieprzygotowane podłoże.
 
4. Osadzenie okna bez lub z nieodpowiednią ilością klocków podporowych. Instrukcja montażowa producenta powinna przedstawiać miejsca ich umieszczenia. Błąd ten może spowodować odkształcenia ram, deformacje okna i skrzydeł, pękanie tynku. Klocki powinny być wykonane z twardego, impregnowanego drewna lub PVC i nie powinny wystawać spod ramy.
 
5. Montaż okna bez listwy podparapetowej uniemożliwiający prawidłowy montaż parapetu. Zawsze przy zakupie pytaj czy okna są w nią wyposażone i nie zgadzaj się na montaż bez niej. Między oknem a listwą ma być uszczelka lub taśma rozprężna.
 
6. Niewłaściwe zamocowanie okien. Sprawdź zgodnie z instrukcją ilość punków mocujących oraz ich odległości. Pamiętaj, że pianka nie mocuje okna a jest tylko elementem uszczelniającym. Do mocowania służą: kotwy, dyble lub śruby. Po mechanicznym zamocowaniu okno powinno być sztywne.
 
7. Niewłaściwy dobór zamocowań w stosunku do rodzaju ściany. 
 
8. Mocowanie kotew do muru na jednym kołku i nieprzykręcanie kotwy do ościeżnicy.
 
9. Niedokładne, przerywane uszczelnienie wokół okna pianką PUR.
 
10. Zastosowanie łączników niesystemowych lub ich brak przy wykonywaniu zespoleń okien, a także brak uszczelnień pomiędzy ramą a łącznikiem w postaci taśmy rozprężnej. Wada tak może prowadzić do przecieków wody opadowej i przedmuchów.
 
11. Niestosowanie poszerzeń systemowych tam, gdzie jest to niezbędne (duże węgarki, balkony z niskim progiem, uzupełnienie miejsca na wylewkę).
 
POBIERZ BROSZURĘ PDF CO SPRAWDZIĆ