BLOKADA BŁĘDNEGO OBROTU KLAMKĄ

Jest stosowana w oknach rozwierno-uchylnych. Mechanizm ten wymusza
prawidłową obsługę okna powodując, że w chwili gdy skrzydło okna jest otwarte zablokowana jest możliwość ruchu klamką do pozycji uchylnej. Zapobiega to zjawisku „wyczepiania się” skrzydła okiennego z górnego zawiasu. Najczęściej pełni również funkcję najazdu skrzydła na ramę oraz podtrzymania skrzydła zamkniętego.

 

 

Wracaj