Okna energooszczędne - jakie wybrać? (część 1)

Artykuł ten przedstawia analizę okien energooszczędnych segmentu premium
dostępnych na rynku polskim. Mam nadzieję, że ułatwi on Państwu podjęcie właściwej decyzji w zakresie wyboru tego rodzaju okien.
 
Postanowiłem sprawdzić jak to jest być Klientem wybierającym okna do
nowobudowanego domu. Z tego krótkiego rekonesansu po rynku widzę, że decyzja jaką należy podjąć jest naprawdę trudna. Będąc laikiem w tej dziedzinie spotkamy się z wieloma chwytami marketingowymi i niedopowiedzeniami. Niewielka wiedza lub doradztwo niezależnego fachowca w tej dziedzinie jest jak najbardziej wskazane.
 
Do analizy rynku wybrałem Partnerów Handlowych kilku znanych i cenionych producentów okien z segmentu premium czyli z tzw. wyższej półki. Zgodnie z obecną tendencją rynkową interesowały mnie tylko okna energooszczędne na profilach o głębokości zabudowy co najmniej 80mm i zaopatrzonych w trzy szyby w kolorze dwustronnym antracyt.
 
Na podstawie stron internetowych producentów zdecydowałem o wyborze konkretnego produktu lub produktów, które mnie interesowały. Okna do domu, które wyceniałem można pobrać tutaj
 
 
W swoim zapytaniu i kolejnych pytaniach do sprzedawców sprawdzałem następujące cechy i parametry okien oraz oferty:
 
 Techniczne – współczynnik przenikania ciepła okien Uw, parametry szyb oraz deklarowaną klasę szczelności ( spośród wielu zdecydowałem się na najważniejsze).

• Cenowe  przy założeniu tych samych cech produktów (oczywiście występowała różnica parametrów).

• Marketingowe – wyposażenie okien, gwarancje oraz inne wyróżniające cechy.

 Montażowe – zakres proponowanych prac, gwarancję na te prace, cenę.
 
 
Zapytania wysłałem do firm z jednego rejonu działania tak aby oferta była porównywalna (w różnych rejonach Polski są różne poziomy rabatowania, marżowania oraz cen montaży). Niestety od niektórych oficjalnych przedstawicieli firm nie doczekałem się odpowiedzi i wówczas skorzystałem z ofert z innych najbliższych w stosunku do badanego rejonów Polski. 
 
 
Wybrane firmy do analizy w kolejności alfabetycznej to Adams, Avante, Awilux
(dawniej Hekaplast), Dako, Elwiz, Jezierski, MS, Oknoplast, Oknoplus i Vetrex.
Producenci w nazewnictwie produktów stosują nazwy własne lub nazwy profili systemowych. Szczegóły nazewnictwa oraz stosowanych do produkcji profili okiennych przedstawia tabela.
 
 
Stosowane systemy okienne mają od 82mm do 92mm. Wszystkie systemy mają trzy uszczelki. Uszczelka środkowa jest umieszczona na ramie lub skrzydle. Osobiście jestem zwolennikiem umieszczenia tej uszczelki na skrzydle.
Zanalizowanych zostało 15 różnych produktów wytwarzanych przez 10 producentów.
Najwięcej produktów wytworzonych jest na profilu Veka - 6; 3 na Schucco, 2 na Aluplaście i Salamandrze oraz po jednym na Inouticu i Gealanie.
 
 

PONIŻEJ ZDJĘCIA ANALIZOWANYCH PRODUKTÓW 

 

 

 

PARAMETRY CIEPLNE OKIEN ENERGOOSZCZĘDNYCH

Analizując parametry cieplne profili nie patrzmy na ilość komór tylko na
konkretny parametr Uf. Wszystkie współczynniki Uf ukazuje tabela.
 
Z analizy tej wynika, iż najcieplejszy profil stosuje Elwiz w produkcie Energio Standard oUf=0.84 W/m2K. Rozwiązanie to jest wykonane na bazie Aluplasta 8000 z autorskim i opatentowanym rozwiązaniem Elviz-u. Na drugim miejscu plasuje się MsEvolution Pasywne z Uf=0.93 W/m2K wykonane na bazie profilu Bluevolution z autorskim wzmocnieniem steelpur. Trzecie miejsce  zajmuje Winergetic Premium Pasywne o Uf=0.94 W/m2K .Wartość Uf pozostałych produktów waha się w przedziale 0.98-1.1 W/m2K. Najsłabszy parametr na Schucco SI 82.
 
 
Drugim elementem oprócz profila okiennego decydującym o współczynniku Uw
całego okna jest zastosowany pakiet szybowy. Dominują pakiety szybowe o współczynniku Ug=0.5 W/m2K na ramkach dystansowych 18mm. Ramki 16mm stosuje wyłącznie firma MS oraz Oknoplast, przy czym MS deklaruje parametr Ug=0.5 W/m2K a Oknoplast 0.6 W/m2K.
 
 
Trzeci decydujący parametr to ramka dystansowa o określonym Ψ (psi). Każdy z
dostawców podał nazwę stosowanej ramki dystansowej za wyjątkiem Dako, gdzie padła informacja, że stosują ramki ciepłe a nazwa zależy od dostawcy szyb zespolonych, których mają kilku.
Niestety uzyskanie współczynników Ψ dla poszczególnych ramek i danej budowy szyb okazało się na tym etapie trudne (nie było wiedzy sprzedawców w tym zakresie).
Jak tylko uzyskam takie dane wówczas je niezwłocznie podam.
 
Dominująca w ofertach ramka Chromatech Ultra (w Oknoplaście pod nazwą Warmatec) dla pakietu 4/12/4/12/4 w oknie PVC ma Ψ = 0.035, dla ramki Swisspacer Ψ = 0.042 a dla ramki Swisspacer V jest najlepszy i wynosi Ψ = 0.032 (ta ramka zastosowana została w oknach firmy Elviz). 
 
 
Dane współczynników okien dla trzech wybranych wymiarów: okna 1500x1500,
balkonu 1800x2300 oraz drzwi przesuwnych PSK 3000x2400 przedstawia tabela Uw analizowanych produktów. Najlepsze parametry cieplne uzyskały okna firmy Elviz – Energio Standard, co nie jest dziwne z uwagi na najlepszy współczynnik Uf tego produktu.
 
 
 
Na negtywną uwagę zasługuje sposób podawania parametrów przez niektóre firmy:
 
• Oknoplast nie podaje parametrów dla poszczególnych okien tylko deklaruje np. dla Winergetica Premium parametr 0.9 bez względu na rozmiar okna, bardzo dziwne podejście?
 
• Oknoplus zaokrągla parametry do jednego miejsca po przecinku na swoją korzyść
 
• Producenci podają różne parametry okien dla tych samych danych wejściowych, np. ten sam profil, taka sama szyba i ramka dystansowa a parametr różny, o co chodzi w tych wyliczeniach? Kreacja świetnych parametrów? :)
 
 
Reasumując podawane informacje o współczynnikach Uw generowanych przez programy do wycen są do podważenia przez potencjalnego Konsumenta i nie są do końca wiarygodne.
 
 
Ważnym czynnikiem decydującym o oszczędności na ogrzewaniu oprócz parametru przenikania ciepła Uw jest przepuszczalności powietrza oferowanych produktów. Wszystkie firmy deklarują tutaj klasę 4 wyjątkiem jest Dako deklarujące klasę 3. 
Kupowanie okien energooszczędnych z deklarowaną klasą 3 mija się z celem oszczędzania. Co nam z okien o doskonałych parametrach cieplnych jeżeli będą one nieszczelne.
 
 

INNE PARAMETRY SZYB ZESPOLONYCH

 
Ważnym parametrem stosowanych szyb jest wartość parametru G (solar factor),
który wpływa na bilans energetyczny budynku. Wartość tego parametru dla badanych produktów wynosiła od 41% do 53%. Najgorzej wypadły tutaj produkty DAKO a najlepiej Awilux, Oknoplus oraz MS, gdzie parametr G wynosił w standardzie 53%.
 
Kolejny ważny parametr szyb - Lt mówiący o przepuszczalności światła mieścił się w przedziale od 70% do 74%.
Wszystkie parametry szyb przedstawia tabela.
 
 
 
 

ANALIZA CEN OKIEN ENERGOOSZCZĘDNYCH

 
Cena kompletu analizowanych produktów o podobnych parametrach (nie
pasywnych)  waha się w granicy od 19.085 zł do 21.718 zł, czyli różnica wynosi niecałe 13% między ofertą najtańszą a najdroższą. Ceny przedstawia tabela. Kierując się ceną produktu trudno jest wybrać i zdecydować,  tym bardziej, że występują pewne różnice w wyposażeniu okien, o czym dalej.
 
Okna o parametrach pasywnych (Energio Standard, MsEvolution Pasywne oraz Winergetic Premium Pasywne)  to zakres cenowy od 22.984 zł do 26.825 zł i tutaj różnica jest duża tym bardziej, że najdroższy Winergetic Premium Pasywny w tej grupie ma najsłabsze parametry.
 
Z podanych cen można jeszcze uzyskać rabat za wpłatę 100% w dniu zamówienia od 0% do 5%. Mocno negocjując można uzyskać ok. 2%. Generalnie firmy na wstępie dają maksymalne rabaty.
 
 
 

STANDARD OKUCIOWY OKIEN ENERGOOSZCZĘDNYCH

 
Stosowane okucia przez badanych producentów to Winkhaus, Roto, Maco
i Aubi/ Siegenia. Wszystkie znanych i cenionych dostawców. Szczegółowy opis stosowanych okuć przedstawia tabela.
 
 
Wyróżnikiem są okucia chowane zastosowane w standardzie kilku produktów: Avante Forte, Energio Standard, V90+ (Roto Designo) oraz Norsktill (winkhaus Activ Select). W pozostałych firmach za ten standard należy dopłacić. 
 
W zakresie bezpieczeństwa wyróżnia się produkt Premium Ultra firmy Jezierski, gdzie w standardzie mamy 4 zaczepy antywyważeniowe w skrzydle rozwierno-uchylnym.
W większości okien są stosowane standardowo klamki Hoppe Secustik. W innych za to rozwiązanie trzeba dopłacić.
 
 
 

ANALIZA OFEROWANEGO MONTAŻU OKIEN

 
 
W kwestiach montażowych wiedza sprzedawców pozostawiała wiele do
życzenia. Praktycznie wszystkie firmy zaproponowały zwykły, standardowy montaż okien czyli kotwa + pianka i to okien energooszczędnych !!! Wyjątek stanowił tutaj partner firmy Elviz oraz MS, gdzie od razu policzono montaż warstwowy potocznie zwany ciepłym. Szczegółowe ceny montażu podaje tabela
 
 
 
W przeciwieństwie do różnic cenowych w zakresie samych okien, ceny montażu są skrajnie różne u róznych sprzedawców. Cena montażu waha się w granicach od 15 zł/mb!!! do 29 zł/mb czyli prawie 100%.  Z czego to wynika trudno powiedzieć, ale średnia cena to 23 zł/mb, niższe ceny są podejrzanie niskie. Trudno stwierdzić jaką jakość za nie otrzymamy.
 
 
 
Montaż warstwowy z użyciem folii paroszczelnych i paroprzepuszczalnych wahał się w granicach od  30zł/mb do 57 zł/mb. Partner firmy Oknoplus jako jedyny zaproponował montaż warstwowy przy użyciu taśmy multifunkcyjnej w cenie 49 zł/mb. Średnia cena mb montażu warstwowego to 43 zł/mb. Jak można taki montaż wykonać prawidłowo za 30-34 zł/mb trudno powiedzieć.
 
Firmy nie potrafią uargumentować zalet montażu warstwowego. 
 
Gwarancja na montaż jest udzielana na okres od 1 roku do uwaga 7 lat? Żadna z firm nie przedstawiła karty gwarancyjnej na montaż.
 
Dalszy ciąg analizy wkrótce. 
 
 
 
 

Wracaj