OKUCIE OKIENNE

Jest to część konstrukcji okna, która odpowiada za prawidłowe otwieranie i zamykanie okna. Do elementów okucia zaliczymy elementy montowane na skrzydle okiennym (zasuwnica, rozwórka) oraz na ramie (zawiasy, zaczepy obwodowe). Okucia wpływają bezpośrednio na poprawę komfortu użytkowania okien i pomieszczeń.

Możemy je wzbogacić o dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort eksploatacji. Zaliczymy do nich: mikrowentylację, blokadę błędnego obrotu klamką, stopniowanie uchyłu, hamulec rozwarcia w klamce, zatrzask balkonowy.

 

Wracaj