Okna energooszczędne - jakie wybrać? (część 2)

W drugiej części artykułu skoncentrujemy się na bardziej szczegółowym opisie
komponentów z jakich są wytworzone poszczególne produkty oraz na ich parametrach cieplnych. 
 
Jak wiemy każde okno składa się z trzech podstawowych elementów: profila
okiennego, szyby oraz okucia. Składowe te wpływają na parametry gotowego produktu. 
 

Analiza profilu okiennego okien energooszczędnych

 
Analizowane profile okienne wykorzystane do produkcji badanych produktów
pochodzą od sześciu dostawców: Aluplast (2 produkty), Brugmann (2 produkty), Gealan (1 produkt), Inoutic (1 produkt), Schucco (3 produkty) oraz Veka (6 produktów). Dominuje więc wykorzystanie profilu Veka. 
Dwanaście produktów bazuje na rozwiązaniach systemowych przekazanych przez dostawcę danego systemu.
 
Na uwagę zasługują trzy rozwiązania opatentowane przez producentów okien mające na celu poprawę współczynników Uf standardowych systemów okiennych. Te trzy rozwiązania to:
 
1. Energio Standard firmy Elwiz - wykorzystanu tutaj ramę od profila Ideal 8000 docieplając dodatkowo wzmocnienie stalowe oraz skrzydło od profila Energeto 8000 również z dodatkowym dociepleniem, dzięki tym zabiegom uzyskano najlepszy parametr Uf badanych okien na poziomie 0,84 W/m2K.
 
2. MsEvolution Pasywne firmy MS - wykorzystano tutaj profil Bluevolution 92 zastępując wzmocnienie stalowe własnym wzmocnieniem steelpur - jest to połączenie stali, kompozytu oraz piany poliuretanowej.
Tutaj uzyskano Uf= 0,93 W/m2K.
 
3. Winergetic Premium Pasive firmy Oknoplast - wykonane na bazie profilu Veka Softline 82 z wzmocnieniem własnego projektu SpaceBlock - jest to połączenie stali oraz wkładek wykonanych z aerożelu oraz pianki poliuretanowej w skrzydle. Wynikiem jest Uf= 0,96 W/m2K.
 
Wracając do rozwiązań systemowych najlepszymi parametrami termicznymi
charakteryzuje się profil Eforte firmy Inoutic, gdzie przy zastosowaniu standardowych wzmocnień osiągamy parametr Uf=0,95 W/m2K.
 
W analizie profili chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na umieszczenie uszczelki
środkowej, tzn. czy jest ona umieszczona na skrzydle czy też na ramie. Umieszczenie uszczelki na skrzydle moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem z uwagi na większą szczelność okna w dłuższej perspektywie czasu. 
 
Szczegółową analizę zastosowanych profili w postaci tabeli pobierz tutaj.
 
 
 

Analiza zastosowanych pakietów szybowych

 
Drugim ważnym elementem okna decydującym o jego właściwościach
użytkowych jest zastosowana szyba zespolona. Większość badanych produktów wyposażonych jest w pakiet szybowy Ug=0.5 W/m2K na ramkach 18mm. Wyjątek stanowią produkty MS, gdzie na ramkach 16mm osiagają ten sam parametr oraz produkty firmy Oknoplast gdzie w standardzie jest pakiet szybowy o Ug=0.6 W/m2K.
W różnego rodzaju promocjach w Oknoplaście dostępny jest pakiet o współczynniku Ug=0.5 W/m2K. Podsumowując wszystkie oferowane produkty posiadają szyby o takim samym parametrze Ug.
 
Wszystkie firmy poza Oknoplastem stosują pakiety szybowe zbudowane na bazie
szyb o grubości 4mm. Wyróżnikiem Oknoplastu są pakiety składające się z szyb o grubości 3mm. Zaletą takiego pakietu szybowego jest mniejsza waga. Dla przykładu pakiet trzyszybowy 4/18/4/18/4 będzie ważył w przeliczeniu na m2 - 30 kg. 
Waga pakietu 3/18/3/18/3 będzie niższa o 25% i wyniesie 22,5 kg. Wpływa to na mniejsze obciążenie okuć okiennych. Zgodnie z technologią takie szyby przy pewnych gabartach muszą być hartowane, aby można je było stosować. Wadą stosowania szyb o mniejszej grubości jest ich niższa dźwiękochłonność.
 
Kolejne parametry szyb na które warto zwrócić uwagę są współczynniki Lt oraz współczynnik G. Na uwagę zasługują tutaj produkty firm: Awilux, MS oraz Oknoplus gdzie parametry te są na najlepszym poziomie. W rozmowach handlowych te parametry są zwykle pomijane, a odgrywają one znaczną rolę w użytkowaniu okien.
 
Bardzo ważnym elementem każdego zespolenia jest rodzaj zastosowanej ramki
dystansowej. Według mnie nieporozumieniem jest stosowanie do okien energooszczędnych "pseudo" ciepłej ramki wykonanej ze stali. Wszystkie wyliczenia cen jakich dokonałem zawierają już ramki ciepłe.    
Spośród ciepłych ramek najczęściej stosowana jest ramka Swisspacer występująca w siedmiu produktach, kolejna to ramka Chromatech Ultra zastosowana w pięciu produktach, ramka TGI w dwóch produktach.
Najcieplejszą ramkę Swisspacer V w standardzie stosuje Elwiz w swoim produkcie Energio Standard.
 
Szczegółową analizę zastosowanych szyb w postaci tabeli pobierz tutaj.
 
 
 
 

Analiza zastosowanych okuć okiennych

 
Odpowiednie okuwanie okien wpływa na ich szczelność, przepuszczalność
powietrza i odporność na obciążenie wiatrem. Według mnie każde okno powinno być okute jako rozwierno-uchylne z pełnym okuciem obwiedniowym. Wyjątek stanowią oczywiście okna, gdzie można zastosować okucie tylko uchylne. Zaskakujące jest, że część producentów stosuje jeszcze okucia tylko rozwierne (R) a za dopłatą rozwierno-uchylne (RU) - chodzi o okna wielokwaterowe. Skrzydła rozwierne, gdzie występują dociski często mają problemy ze szczelnością. 
 
Warto też zapytać sprzedawcę o sposób okuwania balkonów ze słupkiem
ruchomym. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest skrzydło bierne okute jako rozwierno-uchylne z blokadą. Pytając o to rozwiązanie większość sprzedawców nie wiedziało o co chodzi i pytało jak to możliwe, że skrzydło bierne posiada pełne okucie obwiedniowe RU (rozwierno-uchylne).
 
W badanych produktach użyte są markowe i sprawdzone okucia takich marek jak
Maco, Roto, Siegenia-Aubi czy Winkhaus. Które są lepsze trudno ocenić, ważne aby okno było okute zgodnie z technologią i bez zbędnych oszczędności. 
 
Standardem okuciowym poprzez zastosowanie okuć Roto Designo w
podstawowej cenie wyróżnia się V90+ firmy Vetrex. Część firm okucia ukryte ma w promocji w podstawowej cenie i są to Avante, Elviz oraz Oknoplus. We wszystkich innych jest to opcja odpłatna nie ujęta w cenie.
 
Szczegółową analizę zastosowanych okuć w postaci tabeli pobierz tutaj.
 
 
 
 

Analiza współczynnika Uw badanych okien

 
Na parametr Uw (współczynnik przenikania ciepła okna) mają wpływ trzy
elementy przenikalność cieplna profila, szyby oraz Ψ (psi) ramki dystansowej. Do wszystkich badanych okien można zastosować bez problemu szybę o parametrze Ug=0.5 W/m2K. Stosowanie najlepszej ramki dystansowej to również kwestia tylko ceny. Walka rozgrywa się więc w zakresie parametru Uf profila okiennego.
 
Szczegółową analizę Uw badanych produktów w postaci tabeli pobierz tutaj.
 
 
Jak z niej wynika najlepsze parametry posiada okno firmy Elwiz Energio Standard głównie dzięki niskiemu Uf oraz najlepszej ramce dystansowej.
 
Różnica między najlepszym a najgorszym parametrem biorąc pod uwagę szybę 0.5 W/m2K wynosi zaledwie 0,11 W/m2K. Można więc stwierdzić, że jest pomijalna.
 
 
 Pobierz wykres w PDF.
 
 

Analiza współczynnika Uw badanych okien w stosunku do ceny

 
Oczywiście im lepszy parametr Uw całego okna tym lepiej, ale nie należy
zapominać o cenie jaką płacimy za wyśrubowane parametry i przy wyborze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy warto w nie inwestować.
Porównałem to w formie relacji ceny do współczynnika Uw okna referencyjnego. Jest to porównanie, które bierze pod uwagę tylko ten parametr, oprócz niego ważne są oczywiście inne parametry, ale o tym w kolejnej części artykułu o oknach energooszczędnych.
 
 
 
Pobierz wykres w PDF
 
Analiza okien energooszczędnych - część 1
 

Wracaj