ZNAK CE NA OKNIE

Każde wyprodukowane okno i wprowadzone do sprzedaży powinno być oznaczone znakiem CE, potwierdza on, że produkt spełnia wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej, jaką jest norma wyrobu lub aprobata techniczna, a producent dokonał oceny zgodności i wystawił deklarację zgodności.

Wracaj