WZMOCNIENIE STALOWE

Wzmocnienie stalowe w oknach PVC to konieczność, w przeciwieństwie od okien drewnianych okna PVC ulegają odkształceniom i muszą być dodatkowo stabilizowane. Na okno działają zarówno siły własne (wynikają zkonstrukcji, budowy i wagi okna) jak i użytkowe (wywołane przez użytkownika i czynniki atmosferyczne jak wiatr, silne opady). Wzmocnienie stalowe wykonane jest z blachy ocynkowanej stalowej.

Kupując okna warto zwrócić uwagę na kilka elementów związanych ze wzmocnieniem:

1. Czy zastosowano wzmocnienie o odpowiedniej grubości zgodnie z zaleceniami producenta profili okiennych? Inne wzmocnienie będzie w oknach niewielkich, inne w dużych a jeszcze inne w kolorowych.

2. Czy wzmocnienie umieszczono na całej długości profila, w jednym kawałku?

3. Czy kształt wzmocnień odpowiada dokumentacji technicznej systemodawcy profili okiennych PVC?

Wracaj