WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA OKIEN

Mówi nam o odporności konstrukcji, a szczególnie skrzydeł okiennych na oddziaływanie dodatkowych sił działających w ich płaszczyźnie (racking) jak i prostopadle do ich płaszczyzny (skręcenie statyczne). Zdolność konstrukcji okna do przejmowania tego typu sił bez widocznych trwałych odkształceń powodujących utratę właściwości funkcjonalnych okien nazywamy odpornością mechaniczną. Wyróżnimy tutaj 4 klasy wytrzymałości, im wyższa klasa tym większa odporność konstrukcji do przejmowania obciążeń.

Wracaj