WSPÓŁCZYNNIK Gf

Jest to współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna, liczony jest jako iloczyn współczynnika G oraz wartości współczynnika zmniejszającego Z urządzeń przeciwsłonecznych. Jeżeli na oknie nie stosuje się żadnych urządzeń przeciwsłonecznych typu rolety, żaluzje, wówczas współczynnik Gf równa się współczynnikowi G. Im wyższa procentowa wartość współczynników przepuszczalności energii „g” lub „Gf”, tym większe pasywne zyski energii, tym bardziej pod wpływem słońca będą się nagrzewać pomieszczenia. Wykorzystanie zjawiska przenikalności energii może mieć swoje dobre i złe strony. Zimą, wykorzystanie energii słonecznej i ciepła szyb do poprawy bilansu energetycznego obiektu prowadzi wprost do oszczędności na kosztach ogrzewania, to dobra strona zjawiska. Latem, wysoka przenikalność energii może prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i strat energii związanych z obniżaniem temperatury w pomieszczeniach, np. przy pomocy klimatyzatorów, to zła strona zjawiska.

Wracaj