WSPÓŁCZYNNIK Ψ

Liniowy współczynnik przenikania ciepła spowodowany połączonymi efektami oszklenia, ramki dystansowej i ramy. Jego wielkość uzależniona jest od zastosowanej ramki dystansowej.

Wracaj