SIŁY OPERACYJNE OKNA

W tym zakresie są dwie klasy (I i II) mówiące nam o tym jaką siłę musimy użyć, aby otworzyć i zamknąć okno. W klasie I siła wynosi 100N (około 10kg), natomiast w klasie II odpowiednio 30N (około 3kg). Jest to ważny parametr okna zwłaszcza wtedy, gdy przyszłymi użytkownikami produktu będą osoby niepełnosprawne lub dzieci. 

Wracaj