POMIAR OKIEN

Bardzo ważną kwestią związaną z zakupem stolarki okiennej jest pomiar otworów okiennych. Ideałem byłoby, gdyby na etapie projektu były ustalone wszelkie szczegóły, ale rzeczywistość jest inna. Otwory często odbiegają wymiarami od tych z projektu i na etapie budowy często dochodzi do korekt ze strony inwestora. To powoduje, że przed zamówieniem stolarki należy dokonać dokładnego pomiaru otworów na budowie.

Na pomiarze powinniśmy:

1. Dokładnie zmierzyć szerokości i wysokości otworów i na podstawie tego ustalić wymiary stolarki z uwzględnieniem luzów montażowych (szczelin dylatacyjnych), jakie zaleca producent stolarki. 

2. Sprawdzić prostoliniowość otworów i sposób przygotowania ościeży. Jeżeli ościeża są krzywe, nierówne należy je wyrównać

3. Ustalić sposób montażu okien (standardowy, warstwowy, w warstwie ocieplenia).

4. Ustalić i nanieść "poziomy 0" wylewek jeżeli nie jest to ustalone. Dobrze jest posługiwać się niwelatorem.

5. Omówić funkcje stolarki i kierunki otwierania.

Prawidłowy pomiar to początek sukcesu montażowego.

 

Wracaj