OKUCIE TILT-FIRST

Bardzo ciekawym i użytecznym rozwiązaniem jest okucie"Tilt-first" (najpierw uchył). Rozwiązanie to ma na celu blokowanie skrzydła w pozycji uchyłu po przekręceniu klamki o 90 stopni poziomo, co nie pozwala na przejście skrzydła z pozycji uchylenia do otwarcia okna. Dopiero przekręcając klucz zwalniamy blokadę, a tym samym mamy możliwość otworzenia okna. Rozwiązanie to gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo oraz jednocześnie umożliwia wietrzenie pomieszczenia przy uchylonym oknie.

 

1- okno można otworzyć tylko używając klucza

2- okno można uchylić

 

Wracaj