OKUCIE ODPORNE NA WŁAMANIE

Poszczególne systemy okuciowe oferują różne poziomy bezpieczeństwa w zależności od potrzeb indywidualnych INWESTORA. Poziomy bezpieczeństwa różnią się ilością zastosowanych zabezpieczeń antywłamaniowych, to znaczy grzybków na skrzydle i zaczepów stalowych na ramie.
Na terenie Unii Europejskiej została opracowana norma dotycząca okien antywłamaniowych, dzieli ona stolarkę na klasy odpornościowe (antywłamaniowe) na:
 
KLASĘ 1 RC- 1 - okucia, które zabezpieczają przed włamaniem przez nieprzygotowanego sprawcą- mamy tutaj zazwyczaj cztery punkty antywyważeniowe, zabezpieczenie zasuwnicy przed przewierceniem oraz klamkę z kluczykiem lub przyciskiem
 
KLASĘ 2 RC- 2 - okucia, które zabezpieczają przed włamaniem przez przygotowanego sprawcę wyposażonego w podstawowe narżędzia typu młotek, wkrętak, klin- zastosowane jest tutaj minimum cztery punkty antywyważeniowe na skrzydło, zabezpieczenie zasuwnicy przed przewierceniem oraz klamkę z kluczykiem lub przyciskiem.

 
 
Podsumowując okucia odporne na włamanie mają sens tylko w połączeniu z szybą odporną na włamanie w oknie. Należy również spytać sprzedawcę o posiadanie certyfikatów odporności na włamanie całych oferowanych okien.
 

 

Wracaj