ODPORNOŚĆ OKNA NA WIELOKROTNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE

Jest to właściwość okna, która różnicuje okna i drzwi balkonowe w zależności od odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydeł. Okno po wykonaniu badania nie powinno ulec uszkodzeniom lub odkształceniom łącznie z obluzowaniem okuć, zamknięć lub ich połączeń, złączy lub uszczelek chroniących przed wpływami atmosferycznymi, które mogłyby spowodować, że okna i drzwi stałyby się nieprzydatne do zamierzonego użytkowania. Badania są prowadzone dla następujących cykli otwarć  i zamknięć 5000, 10000, 20000. 

Wracaj