OBCIĄŻENIE WIATREM

Obliczenie wartości obciążenia wiatrem konstrukcji budowlanych (w tym okien) jest zadaniem projektantów. Na to jakie warunki ma spełniać decyduje wysokość budynku, położenie budowy oraz strefa wiatrowa.

Wracaj