NISKI PRÓG

Standardowo w drzwiach balkonowych występuje próg o wysokości ościeżnicy czyli ok 60 mm w zależności od systemu profili okiennych. Próg niski zgodnie z normą DIN 18030 nie może przekraczać wysokości 20 mm. Próg taki jest zbudowany najczęściej z tworzywa i Aluminium. Część tworzywowa zbudowana jest z kilku komór wypełnionych powietrzem. Stanowi to barierę termiczną. Aluminiowe wykończenie ma za zadanie stabilizować całość konstrukcji.

Aby prawidłowo zamontować taki próg należy użyć poszerzenia. Poszerzenie powinno być skręcone z progiem wkrętami. Próg należy zamontować na równej wypoziomowanej powierzchni. Powinien on być zamocowany poprzez dyble do podłoża. Próg należy też odizolować folią przeciwwilgociową od podłoża.Jeżeli próg jest prawidłowo zamontowany wówczas stabilnie trzyma się podłoża, nie przemarza i nie przepuszcza wody, nie skrapla się na nim woda.

Niskiego progu nie powinno się montować bez poszerzeń !!!