KONTAKTRON W OKNIE

Kontaktron jest czujnikiem zintegrowanym z oknem lub okuciem wykrywający otwarcie okna. Warto go zamontować i zintegrować z systememalarmowym domu.

 

Wracaj