Okna Pasywne - analiza, część 1

Ostatnio na rynku pojawiło się wiele okien, gdzie w nazwie występuje słowo
pasywne. Czy rzeczywiście takie są? W analizie tej przyjrzymy się kilku produktom znanych producentów i ich charakterystyce. 

 

Co to jest OKNO PASYWNE?

Według Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt okno pasywne to okno, które spełnia trzy podstawowe kryteria:

1. Współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw ≤ 0.8 W/m2K.

2. Współczynnik przenikania ciepła dla okna zamontowanego Uw ≤ 0.85 W/m2K 

3. Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g > 50% 

Podsumowując okno pasywne winno mieć współczynnik Uw równy lub niższy niż 0,8
W/m2K, powinno być zamontowane w warstwie ocieplenia oraz posiadać pakiet szybowy o parametrze g powyżej 50%.

Okna wyposażone w pakiety trzykomorowe (czteroszybowe) ze względu na wartość parametru g nie mogą być uznane jako pasywne.

Dodatkowo, aby uzyskać certyfikat Instytutu z Darmstadt parametr Uw musi być równy lub mniejszy niż 0,8 przy użyciu pakietu szybowego 0,7W/m2K.  

 

OKNA PASYWNE - polscy producenci i stosowane profile

Na rynku występuje wiele produktów, które w swej nazwie posiadają przymiotnik
pasywne. Do swojej analizy wybraliśmy produkty pięciu polskich producentów okien, których parametr Uf stosowanego profilu był poniżej 1.0 W/m2K. Poniższa tabela przedstawia analizowane produkty.
 
 PRODUCENT
     STRONA www
PRODUKT
Adams
www.adams.com.pl
Adams
www.adams.com.pl
Elwiz
www.elwiz.eu
Elwiz
www.elwiz.eu
MS
www.ms.pl
Oknoplast
www.oknoplast.com.pl
Petecki
www.petecki.eu
Future Design 86 MD (w dwóch opcjach)
 
 
Produkty: Passiv-line Ultra firmy Adams, Energio Passiv firmy Elwiz i Future Design 86 MD (1) firmy Petecki mogą być uznane przez Instytut w Darmstadt jako pasywne. Wynika to z tego, iż przy użyciu pakietu szybowego o Ug=0.7 W/m2K osiągną wartość Uw ≤ 0.8 W/m2K. 
Pozostałe to okna energooszczędne plus według mojej własnej nomenklatury.
 

Jedynym produktem z badanej grupy posiadającym certfikat Passivhouse Institut z Darmstadt jest okno firmy Elwiz - Energio Passiv (tutaj do pobrania).

Pozostałe produkty posiadają następujące certyfikaty:

• Passiv Line Ultra- certyfikat LTB
• Future Design 86MD (1) i (2) - brak danych o certyfikatach
• Energio Standard - certyfikat z MLTB
• Passiv Line Plus - certyfikat LTB
• MsEvolution Pasywne - certyfikat IFT Rosenheim
• Winergetic Premium Passive - certyfikat IFT Rosenheim
 
Posiadanie certyfikatów IFT Rosenheim oraz certyfikatu Passivhouse Institut z
Darmstadt należy uznać za istotne i ważne ze względu na renomę wydających je instytutów.  
 
 

OKNA PASYWNE - wykorzystane profile okienne

Decydującym elementem okna pasywnego jest profil oraz jego parametry
termiczne określone przez parametr Uf.
Poniższa tabela przedstawia parametry Uf analizowanych okien oraz szczegółowy opis wykorzystywanych profili okiennych. 
 
PRODUKT
                                        OPIS
Uf
W/m2K

 Passiv-line Ultra  

 okno wykonane na bazie profilu Aluplast Energeto 8000 z  dodatkowym wypełnieniem komór pianką PUR,  wzmocnienie Ultradur® High Speed 

  0,73
Energio     Passiv®   okno wykonane na bazie profilu Aluplast Energeto 8000,  wzmocnienie Ultradur® High Speed, wypełnienie komór  wynalazek producenta (zgł. patentowe nr P.396141)    0,73
Future Design 86   MD (1) okno wykonane na bazie profilu Rehau Geneo PHZ z wkładkami ocieplającymi oraz specjalną uszczelką środkową   0,79
Energio Standard®   skrzydło okna wykonane na bazie profilu Aluplast Energeto  8000 z wzmocnieniem Ultradur® High Speed , rama Aluplast  8000 z dociepleniem wzmocnienia stalowego   0,84
Future Design 86   MD (2)   okno wykonane na bazie profilu Rehau Geneo    0,86
Passiv-line   Plus 

 okno wykonane na bazie profilu Aluplast 8000 z dodatkowym  dociepleniem komór pianką PUR oraz zastosowaniem  kształtek styropianowych a także wkładki izolującej wkład  szybowy 

  0,93

MsEvolution Pasywne

 okno wykonane na bazie profilu Salamander Bluevolution 92  z wykorzystaniem autorskiego wzmocnienia steelpur®  (połączenie stali, kompozytu oraz pianki poliuretanowej) 

  0,93
Winergetic Premium     Passive

 okno wykonane na bazie profilu Veka Softline 82 ze  skrzydłem produkowanym na wyłączność dla Oknoplastu oraz  wzmocnieniem ocieplonym poprzez aerożel (rama) i piankę  PUR (skrzydło)  

  0,96
 

OKNA PASYWNE - parametr Uw wybranych konstrukcji okiennych 

W tabeli poniżej przedstawiamy wartości parametru Uw dla trzech wybranych
konstrukcji okiennych (okna jednokwaterowego o wymiarach 900mm x 1500mm, okna dwukwaterowego o wymiarach1500mm x 1500mm oraz drzwi balkonowych ze słupkiem ruchomym o wymiarach 1800mm x 2300mm).
 
 
 
Uw w W/m2K
PRODUKT
    Okno
900x1500
  RU+RU
     Okno
1500x1500
    RU+RU
     Okno
1800x2300
     R+RU
Passiv-line Ultra 0,725 0,742 0,692
Energio Passiv® 0,67 0,69 0,65 
Future Design 86MD (1) 0,7 0,8 0,8
Energio Standard®  0,74  0,76 0,71
Future Design 86MD (2) 0,8 0,8  0,8 
Passiv-line Plus 0,774 0,794  0,730
MsEvolution Pasywne 0,75 0,78 0,73
Winergetic Premium Passive 0,8 0,8  0,7
 
 
 Firmy Petecki oraz Oknoplast podają wartość parametru Uw do jednego miejsca po przecinku, pozostałe do dwóch a firma Adams do trzech. 
 
 

OKNA PASYWNE - parametry pakietów szybowych

Wykorzystywane pakiety szybowy i ich parametry techniczne przedstawia tabela poniżej.  
 
 
 PRODUKT Parametry szyb
  Ug W/m2K
   Lt (%)
    G (%)
ramka dystansowa
Passiv-line Ultra 0,5 72 50 swisspacer
Energio Passiv® 0,5 71 50  swisspacer ultimate
Future Design 86MD (1) 0,5 b.d. b.d. TGI
Energio Standard®  0,5 71 50 swisspacer ultimate
Future Design 86MD (2) 0,5 b.d.  b.d.  TGI
Passiv-line Plus 0,5 72 50 swisspacer
MsEvolution Pasywne 0,5 74 53 chromatech ultra
Winergetic Premium Passive 0,5 74 53 chromatech ultra
W przypadku firmy Petecki nie udało nam się uzyskać konkretnych danych wykorzystywanego pakietu szybowego.  
 
Z tabeli wynika, że we wszystkich oknach jest stosowany pakiet szybowy
parametrze Ug = 0.5 W/m2K. Wszystkie pakiety mają zastosowaną ramkę dystansową ciepłą (różnice między nimi opisane są w innej naszej analizie).
Parametr Lt waha się w granicach od 71% do 74% - im jest on wyższy tym większa przepuszczalność światła. Parametr G stosowanych pakietów szybowych waha się w granicach od 50 % do 53% - spełnia więc wymagania stawiane oknom pasywnym.
 

OKNA PASYWNE - ceny wybranych konstrukcji okiennych

W tabeli poniżej przedstawiamy ceny okien dla trzech wybranych konstrukcji okiennych. 
 
 
 PRODUKT CENA OKNA (ZŁ) netto
    Okno
900x1500
  RU+RU
     Okno
1500x1500
    RU+RU
     Okno
1800x2300
     R+RU
 suma 
Passiv-line Ultra 925 zł 1674 zł 2735 zł 5334 zł
Energio Passiv® 987 zł 1590 zł 2634 zł  5211 zł 
Future Design 86MD (1) 1361 zł 2302 zł 3217 zł  6880 zł 
Energio Standard®   790 zł  1429 zł 2369 zł  4588 zł 
Future Design 86MD (2) 865 zł 1527 zł   2353 zł   4745 zł 
Passiv-line Plus 694 zł 1265 zł 2085 zł 4044 zł
MsEvolution Pasywne 840 zł 1534 zł 2509 zł  4883 zł 
Winergetic Premium Passive 745 zł 1281 zł 2245 zł  4271 zł 
Podane ceny wynikają z wycen wykonanych w autoryzowanych salonach producentów przeprowadzonych w listopadzie i grudniu roku 2014, wyceniane konstrukcje są w kolorze obustronnego antracytu.
 
 
Analizując cenę okien warto oczywiście porównać ją do parametrów jakie nam
dane okno daje . W tabeli poniżej pokazujemy relację ceny danego produktu do jego wartości Uw. Relacja ta jest obliczona dla okna balkonowego 1800x2300 (R+RU ze słupkiem ruchomym). Sposób liczenia - cena x parametr Uw. 
 
 
 PRODUKT

relacja  

Passiv-line Plus 1522
Energio Standard® 1682
Winergetic Premium Passive 1684
Future Design 86MD (2) 1694
Energio Passiv® 1712
MsEvolution Pasywne 1832
Passiv-line Ultra   1887
Future Design 86MD (1) 2252
                                                                                      
 
Z wyliczeń tych wynika,iż najkorzystniejszą relację ceny do parametru Uw ma okno Passiv-line Plus firmy Adams. Zdecydowanie na niekorzyść wypada tutaj okno firmy Petecki z użyciem profilu Geneo w wersji PHZ. Oczywiście decydując się na zakup stolarki okiennej należy brać pod uwagę również inne parametry okien, a zwłaszcza ich montaż.
 
 
 
Zapraszamy wkrótce do zapoznania się z drugą częścią analizy okien pasywnych.
 
 
 

Wracaj