Ciepła ramka dystansowa - rodzaje i zalety.

Co to jest "ciepła" ramka dystansowa? Jakie występują na rynku i jak wpływają na
parametry termiczne okna. Na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć w tym artykule.
 
 
Szyba zespolona (jeden z głównych elementów okna)  to układ składający się
dwóch lub więcej szyb połączonych ze sobą ramką dystansową. Jeżeli ramka ta wykonana jest z aluminium mamy wówczas do czynienia z powstawaniem na obrębie szyby zespolonej mostka termicznego przez który to tracimy ciepło. Dodatkowo często dochodzi do wyraszania się pary wodnej na krawędzi szyby.
Cześć firm okiennych proponuje zamiast ramki aluminiowej ramkę stalową ocynkowaną (cynowaną) - ramka ta jednak nie spełnia kryterium ciepłej ramki dystansowej i za taką nie może być uznana.
 
Ciepłą ramką jest ramka spełniająca poniższe kryterium:
 
∑ ( d ∃ λ ) ≤ 0.007   [W/K] 
d - grubość materiału  [m]
λ - przewodność cieplna materiału [W/(mK)]
 
Parametrem, który określa właściwości ramki dystansowej jest Ψ (psi). Jego wartość wpływa na współczynnik Uw całego okna. Im jest mnieszy tym lepiej.
 

Ciepłe ramki dystansowe dostępne na rynku

Poniższa tabela przedstawia ramki dystansowe dostępne na rynku polskim, wraz z podanymi parametrami.
 
 

   nazwa ramki dystansowej

współczynnik Ψ

dla szklenia jednokomorowego

       współczynnik Ψ 

    dla szklenia dwukomorowego

stal nierdzewna Chromatech 0,051 0,050
TGI 0,040 0,038
Swisspacer Advance 0,039 0,037
Chromatech Ultra 0,039 0,037
Super Spacer 0,035 0,033
Swisspacer Ultimate 0,032 0,030
 
 Ψ - podany dla ramy wykonanej z PVC
 
Dla porównania ramka aluminiowa ma parametr  Ψ = 0,078 a wykonana ze stali ocynkowanej 0,063.
Z powyższego wynika, że ramki tworzywowe mają ponad dwukrotnie lepsze parametry niż ramki metalowe. 
 
Większość producentów okien korzysta z nazewnictwa producentów ramek dystansowych. Swoje własne nazwy handlowe mają ramki używane przez Oknoplast Kraków - ramka Warmatec czyli Chromatech Ultra oraz  firma Vetrex - ramka Master Therm czyli TGI.
 

Ramka dystansowa a współczynnik przenikania ciepła okna Uw

W poniższej tabeli przedstawiam jak rodzaj ramki dystansowej wpływa na
parametr Uw całego okna.
 

   nazwa ramki dystansowej

 współczynnik Uw okna

            w W/m2K 

 różnica w stosunku

do ramki aluminiowej

ramka aluminiowa 0,853 ---
ramka ze stali ocynkowanej 0,816 -4,3%
stal nierdzewna Chromatech 0,784 -8,1%
TGI 0,755 -11,5%
Swisspacer Advance 0,752 -11,8%
Chromatech Ultra 0,752 -11,8%
Super Spacer 0,743 -12,9%
Swisspacer Ultimate 0,735 -13,8%
Obliczenia własne są wykonane dla okna referencyjnego 1230x1480 wykonanego z profilu PVC o współczynniku Uf=1.0 W/m2K, o wysokości złożenia 119mm oraz zaszklonego pakietem szybowym o Ug=0,5W/m2K
 
 
Patrząc na wyniki powyższych obliczeń można stwierdzić, iż rodzaj zastosowanej
ramki dystansowej ma znaczny wpływ na izolacyjność termiczną okna. W przypadku zastosowania najlepszej w tym zestawieniu ramki swisspacer ultimate zysk na ciepłocie okna wynosi prawie 14% w stosunku do zwykłej ramki aluminiowej.
 

Zalety ciepłej ramki dystansowej

 
Podsumowując, do zalet ciepłej ramki dystansowej zaliczymy:
 
1. Poprawę termiki okna - okno będzie cieplejsze w stosunku do okna w którym jest zastosowana standardowa ramka aluminiowa nawet o 14%.
 
2. Eliminację zjawiska roszenia się szyb na połączeniu szyby z profilem okiennym.
 
3. Poprawę estetyki wykonania okna dzięki zastosowaniu ramek w różnych kolorach.
 
   

Wracaj